O nama

Javna nabava

POSTUPCI JAVNE NABAVE U TIJEKU

Usluge osiguranja
Evidencijski broj: 2.03
Broj objave: 2018/S 0F2-0027328
Rok za dostavu ponuda: 16.11.2018.

PRETHODNA SAVJETOVANJA NARUČITELJA

Nabava opreme za Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina u Primorsko-goranskoj županiji, 2 grupe
Evidencijski broj: 1.01


1. izmjena plana nabave 2018.

Plan nabave za 2018.

Plan nabave za 2017. - 2. izmjena

Plan nabave za 2017.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

Plan nabave za 2016.

Plan nabave za 2015.

Plan nabave za 2014.